Kas on mõtet augustis operatsioonile minna?

Vanarahvatarkus räägib, et augustis ei tasu operatsioonile minna, kuna haavad kipuvad pärast aeglasemalt paranema või sootuks mädanema minema. August on üldiselt soe ja niiske kuu, mis loob soodsad kasvutingimused hallitustele ja mikroobidele. Kas on põhjust siis augistisse operatsioone üldse planeerida?

Kirurgiat teostatakse steriilses keskkonnas steriilsete vahenditega ning seetõttu ei ole vahet, kas operatsioon toimub jaanuaris või augustis. Kuna humaanmeditsiinis tegeletakse inimestega ja inimene, kes on just operatsioonilt tulnud, üldreeglina jälgib haava eest hoolitsemise juhtnööre ning ei kipu ka mikroobidest kubisevatesse keskkondadesse seiklema. Seega inimeste puhul augusti kuu eripärast tingitud ohte pole mõtet karta.
Veterinaaria tegeleb loomadega ning siin on mõistlik teha vahet toas ja õues (laudas, karjamaal) toimetavate elukate vahel.
Toakoera või- kassi ümbrust suudab peremees suhteliselt hästi kontrollida, kuid looduses elutsevate loomade puhul on neid ümbritsev keskkond tunduvalt naturaalsem. Seetõttu on õuekoerte või kariloomade puhul mõningane etteplaneerimine mõistlik, kuna värske haava puhul on suurem oht saada tüsistust, sest loom läheb ikka sinna kuhu hing ihkab ning mikroobide areng väliskeskkonnas on soodne. Toaloomade puhul aga ei ole vahet, millal operatsioone teostada.
Looduses lendab roomab ja hüppab kõikvõimalikke verd imevaid ning värsketele haavadele munevaid putukaid. Seega tuleb opereeritud looma eriti tähelepanelikult jälgida ning täita täpselt veterinaarilt saadud haava eest hoolitsemise juhtnööre.
August on ka aktiivne puhkuste kuu ning paljud loomakliinikud töötavad sel perioodil väiksema koormusega ehk plaanilisi operatsioone tehaksegi sel perioodil vähem.

www.minuloomakliinik.ee